plenfrdeitptrues

Konserwacja i Pogotowie

Remonty i Modernizacje

Pomiary i Przeglądy

Test wyłączników RCD

 Wyłącznik RCD to urządzenie zaprojektowane do przerywania obwodu prądowego gdy istniejące prądy szczątkowe (upływowe) osiągną określoną wartość.

Czytaj więcej

Pomiar impedancji pętli zwarcia

 Droga, którą płynie prąd na skutek wystąpienia zwarcia pomiędzy przewodem fazowym L i przewodem uziemienia PE nazywana jest pętlą zwarcia. Prąd płynący w takim obwodzie zależy od napięcia sieci i impedancji tej pętli. Im wyższa impedancja, tym mniejszy popłynie prąd zwarcia i później zadziała zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik). Aby zabezpieczenia działały pewnie i szybko impedancja pętli zwarcia powinna być jak najmniejsza, odpowiednia dla charakterystyki zabezpieczeń i dlatego każdy obwód musi być pod tym kątem sprawdzany. Przyrząd pomiarowy przy użyciu prądu z sieci mierzy różnice pomiędzy nieobciążonym a obciążonym napięciem sieci. Dzięki temu możliwe jest obliczenie rezystancji pętli.

Czytaj więcej

Pomiar rezystancji izolacji

 Przewodniki są oddzielone od siebie i od uziemionych części metalowych poprzez izolację, której rezystancja jest na tyle duża, że daje gwarancję utrzymania prądu płynącego pomiędzy przewodami oraz do uziemienia na minimalnym poziomie.

Czytaj więcej

Okresowe pomiary instalacji elektrycznej

 Z Prawa Budowlanego wynika, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządce kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Czytaj więcej
DO GÓRY